YOOtheme

Серед мистецьких навчальних закладів Львова особливо славиться музична школа-інтернат імені Соломії Крушельницької. Ця школа має давню історію та чудові традиції музичного виховання, з її пена­тів вийшло немало всесвітньовідомих музикантів. Небагато є в світі навчаль­них закладів, випускники яких принесли б своїй нації аж 5 перемог в найіменитішому конкурсі скрипалів імені Н. Паганіні в м. Генуя в Італії (О. Криса, Б. Которович, С. Дяченко, Ю. Корчинський, М. Брилинський). Випускники школи студіюють у вищих закладах не лише України, але в багатьох інших країнах Європи чи Америки; працюють замалим чи не по цілому світі. Серед її викладачів - висококваліфіковані майстри музичної справи.

Однією з вагомих особливостей школи є те, що діти здобувають одразу паралельно дві освіти: повну середню та професійну музичну, які органічно поєднані в навчальному процесі з 1 по 12 класи. Це великий плюс, оскільки музичні заняття поєднуються з загальноосвітніми уроками, а індивідуальні заняття з вибраного інструментального фаху долучаються безпосередньо до навчального процесу. Діти мають також змогу обрати для вивчення одну з трьох іноземних мов: англійську, французьку або німецьку. Для особливо обдарованих дітей з інших міст та сіл при школі існує інтернат, де юні та­ланти проживають, харчуються, отримують медичну допомогу, перебуваючи під пильною увагою вихователів та репетиторів. Зрештою, величезною перевагою школи є те, що високо-коштовна музична і не менш кваліфікована загальна освіти надаються в даному закладі за державний рахунок. Набір дітей до школи (в різні класи) проводиться на конкурсній основі, оскільки вимагає визначення про­фесійних даних. Школа пропонує широкий вибір різних музичних спеціальностей, маючи 11 відділів: форте­піано, скрипка, струнні, духові та ударні, народні інструменти. В старших класах перед учнями відкриваються можливості вокалу, історико-теоретичного музикознавства, композиції, фольклористики, диригування.

Учні школи активні учасники концертного життя не лише Львова, де виступають у філармонії, оперному теат­рі, на різних сценах, але відомі по всій Україні та за кордоном. Діти часто здобувають перемоги на престижних міжнародних конкурсах, фестивалях в цілому світі - лише за останні роки школа принесла більш як 200 лауреа­тів міжнародних конкурсів. В школі є кілька хорів, оркестрів, ансамблів. Життя учнів в школі цікаве, насичене, сповнене вражень, адже велика концертна практика, заангажованість в музичному житті готує молодих артистів до високопрофесійної музичної діяльності в майбутньому. Високий рівень загальної освіти, яким завжди відрізняли­ся випускники ЛССМШ імені С. Крушельницької дозволяв обирати учням школи в майбутньому інші спеціаль­ності. Серед випускників школи видатні лікарі, юристи, математики, дипломати, історики, богослови, політики, художники, поети, журналісти тощо. В ракурсі збереження і примноження традицій школи планується написання історико-культурологічної монографії про ЛССМШІ імені С. Крушельницької; - відновлення та продовження творчих зв’язків з випускниками школи, організація творчих зустрічей та майстер-класів з видатними музикантами, проведення науково-методичних конференцій, семінарів, написання методичних розробок, наукових статей, при­свячених педагогічно-музичній проблематиці; редагування, видання нотного дидактичного репертуару для дітей та учнівської молоді; оновлення педагогічного репертуару через впровадження в практику учнів маловідомих та ново віднайдених творів українських композиторів минулого, творів сучасної музики. Співпраця з іншими музич­ними середніми та вищими навчальними закладами, організаціями, установами в проведенні спільних мистецьких акцій та активізація міжнародних зв’язків - одна з прерогатив школи в новому тисячолітті. Важливим завданням сучасної школи стає створення інноваційної, педагогічної інфраструктури, що охоплюватиме естетику предмет­ного середовища, у якому школярі зможуть реалізувати свої художньо-творчі здібності (класи-музеї, мистецькі світлиці, сучасний дизайн шкільних інтер’єрів), естетику шкільного спілкування і життєтворчості, красу міжособистісних взаємин, панування педагогічного оптимізму і віри, що кожна дитина - національна цінність, майбутній висококласний музикант; естетику міжнаціональних та міжнародних стосунків, адже участь учнів у міжнародних конкурсах, фестивалях, майстер-класах, літніх школах тощо - це не лише гідна репрезентація школи і її професій­ної майстерності, а і духовного обличчя молодих представників класичної музики української культури.