Lviv specialized secondary music boarding school named after S.Krushelnytska » Department of musical and theoretical disciplines

Меню

Department of musical and theoretical disciplines

            Середня спеціальна музична школа-інтернат ім.С.Крушельницької є осередком професійного виховання учнів різних спеціальностей (фаху).
Таке виховання неможливе без наявності високорозвиненого музичного слуху, пам’яті, теоретичних знань, формування навиків професійного підходу до виконання музичних творів, набуття досвіду.
Всі ці якості майбутнього музиканта формуються не тільки на заняттях з фаху, але й на уроках з музично-теоретичних дисциплін. Предмети музично-теоретичного циклу є обов’язковими для учнів 1-11 класів:
1). Сольфеджіо;
2). Теорія музики;
3). Гармонія;
4). Слухання музики;
5). Музична література;
6). Народна творчість;
7). Аналіз музичних творів та ін..
На відділах працюють висококваліфіковані педагоги, кандидат мистецтвознавства, Заслужений діяч мистецтв України, вчителі-методисти, викладачі вищих категорій та молоді спеціалісти.

МІЩУК  Ігор  Дмитрович
– Завідувач музично-теоретичного відділу, викладач вищої категорії, вчитель-методист.
Працює в школі з 1991 року викладачем сольфеджіо, гармонії, аналізу музичних творів в старших класах (9 – 11), багато років веде «Спеціальний курс з музично-теоретичних дисциплін» для учнів спеціальності «Теорія музики».
– Видав Посібники зі сольфеджіо:  «Двоголосні диктанти», 2008 р., «Триголосне сольфеджіо», 2009 р., «Сольфеджіо. Одноголосся», 2014р. у співавторстві з викладачем-методистом Антків М.А.
– Організатор і куратор створення Нової Програми з музичної літератури для учнів 1–4, 5-6, 7-11, 9-11 класів, затвердженої методичним кабінетом Міністерства культури України у 2017 році.
– Член журі обласних Олімпіад з музичної літератури і теорії музики серед учнів дитячих музичних шкіл та дитячих шкіл мистецтв.
– Виступає на різних концертах в якості піаніста-імпровізатора.
– Нагороджений грамотою Міністерства культури України, та відзнакою Міністерства культури України «За багаторічну плідну працю в галузі культури» – 2017р.


Завісько Вероніка Михайлівна
-викладач-методист музично-теоретичних дисциплін.
Працює у школі з вересня 1978 р. Автор програми з «Аналізу музичних творів (музичних форм)», затвердженої Державним методичним центром навчальних закладів культури і мистецтв України. Програму рекомендовано як єдину навчальну програму для спеціалізованих шкіл-десятирічок. Співавтор програм з сольфеджіо та гармонії для ССМШІ (загальні групи).
Автор посібників:
– «Деякі питання методики викладання музично-теоретичних дисциплін»;
– «Граймо і співаймо»;
– «Акордика і типові гармонічні послідовності в Таблицях»;
– Зразки екзаменаційних диктантів з сольфеджіо для учнів 4 кл. ССМШІ;
– Зразки Державних іспитових завдань з гармонії для учнів 11 кл. ССМШІ (80 мелодій для гармонізацій).
Брала участь у видання збірника «Актуалізація методичного досвіду та дослідницьких надбань».
Автор рецензій на програми та посібники.
Неодноразово виступала на науково-методичних конференціях у Вінниці, Дніпрі, Донецьку, Івано-Франківську, Києві, Львові, Ташкенті, Харкові.
Нагороди:
– Відзнака та Медаль від Міністерства культури України «За досягнення в розвитку культури і мистецтв»;
– Цінний подарунок від голови Львівської обласної ради п. М. Сеника «За багаторічну плідну діяльність на педагогічні ниві, високий професіоналізм та з нагоди 700-річного ювілею з дня заснування ЛССМШІ ім. С. Крушельницької».

Господарець Оксана Семенівна,
-вчитель вищоі категоріі,старший викладач муз.теоретичних дисциплін. Працює в школі з 1984 року. Є автором новоі програми з музичноі літератури для 5-6 класів спеціалізованих середніх музичних шкіл у співавторстві з викладачем-методистом Петрашек А.М. Програма затверджена методичним кабінетом Міністерства культури Украіни. Маючи великий педагогічний досвід,уклала посібники з сольфеджіо для 1-3 класів у співавторстві з Петрашек А.М. У своєму доробку має численні методичні роботи,зокрема “Внесок М.В.Лисенка у музичну педагогіку”, “Роль украінського бароко у формуванні національноі культури”, “Розвиток творчих здібностей на уроках сольфеджіо в молодших та середніх класах”, “Деякі форми робіт для розвитку внутрішнього слуху на уроках сольфеджіо”,”Специфіка та особливості музичного та вокального слуху у дітей молодшого та середнього шкільного віку”. Бере активну участь у всеукраінських науково-методичних конференціях. 23 листопада 2017р. була представлена нова програма з муз.літератури на науково-методичній конференціі у ЛНМА ім.М.Лисенка. Господарець Оксана Семенівна має творчий і професійний підхід до своєі роботи, надзвичайна педантична у виконанні професійних обов’язків,вміє зацікавити учнів предметами сольфеджіо, теорія музики та муз.література.

Білас Олеся Іванівна
– викладач-методист вищої категорії. Працює у школі з 1991 року на теоретичному відділі, викладаючи сольфеджіо,теорію музики та музичну літературу у всіх класах.
У доробку викладача співавторство у створенні«Програми з сольфеджіо для ССМШІ»,затвердженої Міністерством культури у 2013 р. та «Програми з музичної літератури для 9-11 класів»,затвердженої у 2017 році, розробка Експериментальної програми з сольфеджіо для учнів 1-8 класів ДМШ, створення збірки «111 двоголосних диктантів» у співпраці з доцентом ЛДМА ім. Лисенка п. Г. Бернацькою.
Олеся Білас написала ряд методичних розробок,серед яких слід виділити «Творчі форми розвитку музичного слуху», «Психологія музичного диктанту», «Іноваційний погляд на практичні завдання з предмету «Теорія музики». Викладач щорічно виступає на науково-методичних конференціях,проводить відкриті уроки та бере активну участь у творчому житті школи.

Гучок Ярослава Іванівна
– працює в школі з 1992 р. на посаді викладача музично-теоретичних дисциплін.
Вчитель вищої категорії , старший викладач. Розпочинала свою роботу, як викладач сольфеджіо і теорії музики в молодших і середніх класах.
Вела « Спеціальний курс » сольфеджіо і теорії музики у теоретиків 8 класу. Останні роки викладає сольфеджіо, гармонію та аналіз музичних форм у старших класах.(9-11 кл.)
Бере активну участь у Науково- методичних конференціях школи та ЛНМА ім..М.Лисенка з доповідями: «Специфіка викладання сольфеджіо у дітей молодшого шкільного віку» , «Роль сольфеджіо у процесі становлення і розвитку професійного музиканта» та ін.. Також бере участь у роботі методичних об’єднань ДМШ м. Львова. Проводить відкриті уроки і надає методичну допомогу молодим викладачам. Відзначається професіоналізмом, принциповістю і вимогливістю в роботі , адже учні старших класів після закінчення школи вступають у вищі навчальні музичні заклади . А знання, здобуті ними у школі – це основа їхньої професійної діяльності в майбутньому.
Викладач бере активну участь у роботі відділу. Протягом багатьох років є його незмінним секретарем.

Антків Маргарита Андріївна
– музикознавець, викладач музично-теоретичних та музично-історичних дисциплін, викладач-методист, відмінник освіти України.
З 1998 року працює в ЛССМШІ ім. С. Крушельницької викладачем музично-теоретичних дисциплін. Викладає сольфеджіо, гармонію, аналіз музичних творів, інструментознавство у старших класах. Під час роботи в школі показала себе як високопрофесійний викладач, уроки проводить на високому методичному рівні, досягає якісних та ґрунтовних знань в учнів. Вимогливо і водночас доброзичливо ставиться до них.
Викладач Антків М.А. постійно підвищує свій професійний рівень, бере активну участь в науково-практичних конференціях. Учасник Всеукраїнської наради викладачів муз.-теоретичних дисциплін ССМШ України з питань оновлення програм муз.-теоретичних дисциплін. Працювала над програмою з гармонії за фахом «Теорія музики» (у співавторстві з І. Міщуком), 2013 р. Брала участь у створенні програм з сольфеджіо і гармонії для учнів старших класів ССМШ України. Розробила тематику курсу з інструментознавства для виконавських відділів 10-11-х класів.
Учасник багатьох конференцій на базі ЛНА ім. М. Лисенка.
Доповіді:
1. «Мелодика українських композиторів в системі освіти спеціалізованих музичних закладів».
2. «Мелодика солоспівів М. Лисенка на уроках сольфеджіо та гармонії в старших класах» (у співавторстві з І. Міщуком), 2012 р.
3. «Деякі особливості мелодико-гармонічної мови солоспівів В. Барвінського» (у співавторстві з І. Міщуком), 2013 р.
4. «Деякі аспекти фольклористичної діяльності М. В. Лисенка» (у співавторстві з І. Міщуком), 2014 р.
5. Методична розробка «Урок сольфеджіо та його організація» (збірник статей вчителів-теоретиків ЛССМШІ ім. С. Крушельницької «Актуалізація методичного досвіду та наукових пошуків»).
За роки викладання укладено і видано цілий ряд практичних посібників:
1. «Хорове сольфеджіо» (у співавторстві з Ю. Антківим), 1997 р.
2. «Двоголосні диктанти» ( у співавторстві з І. Міщуком), 2008 р.
3. «Триголосне сольфеджіо» (у співавторстві з І. Міщуком), 2009 р.
4. «Одноголосне сольфеджіо» для учнів старших класів і студентів муз. училищ (у співавторстві з І. Міщуком), 2014 р.
Упорядкувала і видала книгу спогадів про відомого диригента, піаніста, фольклориста, музичного діяча Юрія Антківа – «Мелодія світлої пам`яті Юрія Антківа», 2017 р.
Написала ряд рецензій на різні методичні розробки викладачів музичних шкіл м. Львова:
1. «Інтонаційні вправи в роботі над чистотою інтонації на уроках сольфеджіо» – викладач Львівської ДМШ №4 Л. Мориквас, 2016 р.
2. «Деякі методичні рекомендації щодо перевірки письмових завдань з гармонії» – викладач ЛССМШІ ім. С. Крушельницької Я. Гучок, 2016 р.
3. Рецензія на посібник з сольфеджіо для учнів 3-х класів укладених викладачами ЛССМШІ ім. С. Крушельницької вчителем-методистом А. Петрашек, старшим викладачем О. Господарець.
За сумлінну багаторічну працю нагороджена почесною грамотою Міністерства культури України, 2010 р. та почесною грамотою Львівського обласного управління культури, 2013 р.

Волинський Мирослав Михайлович
-працює в школі з 1990 р. на посаді викладача музично-теоретичних дисциплін. Вчитель-методист вищої категорії. Викладає композицію. Серед учнів є лауреати республіканських та міжнародних конкурсів юних композиторів.
Член Національної спілки композиторів України.
Заслужений діяч мистецтв України.
Дипломант Всеукраїнських конкурсів-фестивалів: «Золотоверхий Київ» та «Створімо сучасну патріотичну музику». Автор великих проектів-ораторій до 10 річниці пастирського візиту папи Івана Павла ІІ до України (Totus tuus), та 150-ї річниці митрополита Андрея Шептицького.
В своїй творчості тяжіє до монументальних жанрів: опера, ораторія, симфонічна музика. В творчому доробку 5 опер, 3 ораторії, кантати, симфонічні твори, хорова, вокальна та камерно-інструментальна музика різних жанрів.
Персональний сайт: mwolynskij.at.ua
Електронна адреса: mwolynskij@gmail.com
Телефон: 066-375-45-89.

Волощак Галина Ігорівна — вчитель-методист, викладач вищої категорії, працює у школі з 2000-го року. Учасник багатьох конференцій на базі Львівської Національної Музичної Академії ім. М Лисенка (доповіді: “Виховання творчих здібностей на уроках сольфеджіо”, “Авторська пісня на уроках сольфеджіо”), написала методичні розробки (“Сонатність, як важливий аспект музичного мислення”, “Роздатковий матеріал на уроках сольфеджіо в молодших класах”).

Викладач вирізняється творчим підходом, створила збірники “Пісні для дітей”, музику до вистави “Зимова казка”, де втілений весь практичний досвід і творчий потенціал.

Педагог поставила з учнями на сцені школи музичну виставу про Миколая, першу картину опери Кирила Стеценка “Лисичка, котик і півник”, створила “Робочі зошити з сольфеджіо” для молодших учнів.

З великим натхненням веде підготовчу групу дітей дошкільного віку, професійно готуючи їх до вступу в перший клас нашої школи.